De Kern van de Zaak

Hoe is CovidCare@Home ontstaan?

Hans Danneels: “In 2015 richtten we Byteflies op omdat we erin geloofden dat we met onze hele specifieke medische wearables een verschil konden maken in de gezondheidszorg. Onze eerste focusdomeinen waren epilepsie en respiratoire ziektes: hoe kunnen we klassieke processen binnen die domeinen efficiënter maken en versnellen? Rond respiratoire ziektes zaten we daarom al in een consortium met enkele innovatieve bedrijven zoals Henkel, Nitto Denko en Quad Industries.”

Hans De Clercq: “Het uitbreken van de Coronacrisis was voor ons een keerpunt, een echte eyeopener. Plots werden we keihard geconfronteerd met de limieten en problemen van het huidige systeem. Wij raakten er op dat ogenblik nog harder van overtuigd dat we, samen met onze partners, een deel van de oplossing konden bieden. We hebben dan alle puzzelstukken samengelegd en besloten om een specifieke wearable te ontwikkelen die kon helpen in de strijd tegen Covid-19.”

Hans Danneels: “Ondertussen werden ook Televic, Melexis en Z-Plus deel van de samenwerking en werd CovidCare@Home geboren.“

Wat is CovidCare@Home precies? En hoe werkt het?

Hans De Clercq: “Het uitgangspunt dat we met CovidCare@Home hebben, is dat een deel van wat er in het ziekenhuis gebeurt, ook door patiënten zelf thuis gedaan kan worden. Met dezelfde betrouwbaarheid, maar met minder druk op het ziekenhuis en met meer comfort.

Patiënten die herstellende zijn en die in aanmerking komen, krijgen onze speciaal ontwikkelde CovidCare@Home Box mee naar huis en doen vanaf dan aan telemonitoring: ze geven zelf op regelmatige tijdstippen de parameters door en het zorgpersoneel volgt hen vanop afstand op. De gegevens vertellen iets over de ademhaling, de lichaamstemperatuur, de hartslag en de zuurstofsaturatie. Het zorgpersoneel monitort hen via een handig dashboard en de data worden automatisch geupload naar het elektronisch patiëntdossier.

Hans Danneels: “Het uiteindelijke resultaat is dat het zorgpersoneel ontlast wordt, het ziekenhuis zich meer kan blijven focussen op de standaardzorg (die het naast de speciale “Coronazorgen” aanbiedt), en dat de patiënt in alle comfort en geborgenheid thuis kan herstellen.

Op die manier willen we tijdens deze tweede (en eventuele derde, enz…) golf direct soelaas bieden. We zitten met ons consortium in een mindset van snel schakelen en direct impact hebben. Dankzij dokter Pieter Vandervoort en zijn team konden we tijdens de eerste golf samen met het ZOL een eerste keer de CovidCare@home oplossing testen, bijsturen en valideren.”

Wat is de ambitie?

Hans Danneels: “De ambitie van iedereen achter CovidCare@Home is om op een structurele manier impact te hebben op komende opflakkeringen van het virus. We willen een onderdeel zijn van de oplossing in de strijd tegen Corona. Ons eerste doel is om in Vlaanderen uit te rollen in 10 ziekenhuizen en zo een 1000-tal patiënten te helpen om thuis te herstellen.”

Vanwaar de samenwerking in het consortium?

Hans De Clercq: “Met de kracht van het consortium hopen we daarna nog sneller te kunnen schalen en zo breed mogelijk uit te rollen. Door samen te werken kunnen we het technologische aspect blijven verfijnen en snel op grote schaal produceren. 

Naast het consortium is ook onze adviesraad van enorme waarde. Want door te praten met experts uit het werkveld schaven we de juiste punten bij en werken we aan de ontwikkeling op maat van ziekenhuizen, zorgpersoneel én de patiënt. Die inzichten zijn van onschatbare waarde.”


Wilt u ook meewerken aan de oplossing?