Meerwaarde van Remote Monitoring voor COVID-19 Patiënten

CovidCare@Home laat toe om Covid-19 patiënten thuis op te volgen in nauwe samenwerking met hun ziekenhuis en huisarts. Voor de patiënten zelf zorgt dit ook voor een extra gevoel van veiligheid, wat vooral voor ouderen een broodnodig hart onder de riem kan betekenen in deze tijden van sociale isolatie.

Sinds de kick-off van CovidCare@Home twee maanden geleden hebben 22 ziekenhuizen hun schouders onder het project gezet en werden 150 patiënten thuis succesvol opgevolgd, samen goed voor meer dan 2000 remote metingen van vitale parameters. Al zeggen we het zelf, de draagkracht voor CovidCare@Home is enorm groot en het enthousiasme bij alle partners om een concrete bijdrage te leveren voor Covid-19 patiënten en zorgverleners vergroot dat draagvlak alleen maar!

CovidCare@Home ziekenhuis partners.

Na deze snelle uitrol die door Byteflies en partner ziekenhuizen op eigen kosten gedragen werd, zijn we nu hard aan het werk om de impact van CovidCare@Home op de Belgische gezondheidszorg aan te tonen. Waarom? Wij willen niets liever dan onze oplossing beschikbaar maken voor alle Belgische Covid-19 patiënten, maar dan hebben we structurele hulp nodig om de uitrol verder te op te schalen.

Hier geven wel al een sneak-peek van de inzichten die we achter de schermen aan het verwerken zijn.

Aantal patiënten die tot nog toe met CovidCare@Home geholpen werden.

Wij willen niets liever dan onze oplossing beschikbaar maken voor alle Belgische Covid-19 patiënten, maar dan hebben we structurele hulp nodig om de uitrol verder te op te schalen.

Ziekenhuisbedden vrijhouden voor zij die het meest nodig hebben

Joline Goossens, kwaliteits en innovatiemanager bij Ziekenhuis Waregem geeft aan dat alle CovidCare@Home patiënten (19 op het moment van schrijven) minstens één dag vroeger naar huis werden gestuurd. Gelijkaardige feedback kregen we van Dr. Sebastiaan Tuyls, longarts bij GZA ziekenhuizen Antwerpen: van de drie patiënten die hij naar huis stuurde met CovidCare@Home, zijn twee van hen daardoor een dag minder lang in het ziekenhuis zijn moeten blijven. 

De komende weken zullen we de statistieken van alle ziekenhuispartners verder verwerken maar het lijkt er op dat de grote meerderheid van de patiënten die opgenomen werden in het ziekenhuis door CovidCare@Home minstens één dag vroeger naar huis kunnen gestuurd worden. Dat kan een heel grote bijdrage leveren aan het managen van de uitstroom van patiënten.

Risicopatiënten kunnen thuis opgevolgd worden tot een ziekenhuisopname echt nodig wordt

Niet alleen de uitstroom van patiënten na een opname kan met CovidCare@Home beter gemanaged worden, hetzelfde geldt voor de instroom. Dr. Ann-Catherine Soenen, longarts bij het Jan-Yperman Ziekenhuis stelt dat ze vaak te maken krijgt met patiënten waarvoor er onzekerheid is of een opname al dan niet nodig is. “Met CovidCare@Home kunnen we die mensen veilig naar huis sturen terwijl we hen wel nauwgezet in de gaten houden. Als we hun vitale parameters zien verslechteren dan heeft dat in een aantal gevallen al effectief tot een opname geleid.” Ook Dr. Cathelijne Lyphout, urgentiearts bij UZGent getuigt dat van de patiënten die door haar vanuit de spoedafdeling met CovidCare@Home in de eerste week na opstart van het project naar huis werden gestuurd, reeds twee terug teruggeroepen werden, gebaseerd op feedback van het systeem. “Covid-19 kan soms onvoorspelbaar zijn. Daarom is het een grote meerwaarde om mensen via remote monitoring op te kunnen volgen zodat we snel kunnen ingrijpen wanneer hun toestand plots achteruit gaat.” aldus Dr. Lyphout.

Meer gemoedsrust voor mensen die thuis aan het uitzieken zijn

Te horen krijgen dat je Covid-19 hebt, zorgt voor stress. Dan naar huis gestuurd worden als je nog niet volledig hersteld bent, verhoogt die stress alleen maar. De overduidelijke feedback is dat CovidCare@Home de gemoedsrust van deelnemende patiënten sterk verhoogt. “Patiënten zijn zelfverzekerder bij ontslag en hebben in de dagen na de opname duidelijk steun aan een objectieve meting” aldus Dr. Tuyls van GZA ziekenhuizen Antwerpen. Bij Ziekenhuis Waregem worden de huisartsen van alle CovidCare@Home patiënten mee betrokken om zo een eventuele heropname in het ziekenhuis te faciliteren, moest dit nodig zijn.

Ook uit andere hoeken komt heel veel interesse voor CovidCare@Home: bijvoorbeeld om mensen met milde symptomen vanuit de eerstelijnshulp te monitoren, of risico bewoners van zorgcentra proactief op te volgen.

CovidCare@Home heeft op heel korte termijn impact aangetoond

Gezien onze heel positieve preliminaire resultaten en de grote snelheid waarmee het project werd uitgerold en opgepikt door de ziekenhuispartners, willen we CovidCare@Home nu beschikbaar maken voor alle Belgische Covid-19 patiënten.

Daarom zitten we met alle stakeholders rond de tafel om een structurele oplossing te vinden om die schaal te bereiken. En uiteraard nemen wij in tussentijd geen gas terug, integendeel! 

De vele positieve berichten rond vaccinontwikkeling hebben iedereen hoopvol gestemd en terecht. Maar het is nu belangrijk om waakzaam te blijven en nieuwe Corona besmettingen zo veel mogelijk te vermijden, en de getroffen patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Wij zijn trots om daar een steentje aan bij te dragen.

Geef een reactie