Home

CovidCare@Home

een medisch gecertificeerde oplossing om Covid-19 patiënten sneller uit het ziekenhuis te kunnen ontslaan.

CovidCare@Home?

Tijdens de eerste coronagolf kwamen onze Belgische ziekenhuizen zwaar onder druk te staan door de grote toestroom aan Covid-19-patiënten en werd het uiterste gevraagd van ons zorgpersoneel. Dat willen we bij een nieuwe piek helpen vermijden met een innovatieve en tegelijk pragmatische oplossing: CovidCare@Home – een medisch gecertificeerd systeem om Covid-19 patiënten sneller uit het ziekenhuis te kunnen ontslaan. Patiënten die aan de beterhand zijn, kunnen zo in het comfort van hun eigen thuisomgeving verder herstellen, mét een structurele opvolging door ervaren zorgpersoneel. Dit betekent niet alleen gemoedsrust voor de patiënt maar ook een aanzienlijke verlichting van de druk op onze ziekenhuizen en het zorgpersoneel. 

spacing

Hoe werkt het?

Wanneer een Covid-19 patiënt aan de beterhand is, kan het zorgpersoneel voorstellen om over te stappen op telemonitoring. Concreet betekent dit dat de patiënt het ziekenhuis verlaat met een CovidCare@Home Box onder de arm. Deze box bevat medische meetinstrumenten en een app waarmee de patiënt meermaals per dag zijn vitale parameters (hartslag, ademhaling, zuurstofsaturatie en temperatuur) kan registreren en doorgeven aan het zorgpersoneel in het ziekenhuis. Zij kunnen zo van op afstand nauwgezet opvolgen hoe het met de patiënt gaat en hoe het herstel vordert. Als de patiënt na een aantal dagen er weer bovenop is, volgt een officieel ontslag. Meer weten? Lees dan zeker de blog ‘Wat zit er in de doos?’

Ademhaling
Temperatuur
Zuurstofsaturatie
Hartslag

spacing

Grondlegger van het initiatief

“Ons ziekenhuis heeft veel ervaring met telemonitoring van hartpatiënten. Dat systeem hebben we bij de start van de coronapandemie aangepast voor Covid-patiënten die gedurende de laatste dagen van de ziekte thuis kunnen herstellen. En onze klinische proeven tonen aan dat het concept werkt. Zowel voor het ziekenhuis als voor de patiënt.”

Dr. Pieter Vandervoort, ZOL

Wat willen we bereiken?

CovidCare@Home werd in België ingezet tijdens de tweede golf. De oplossing werd gratis aan 28 ziekenhuizen aangeboden en meer dan 400 patiënten werden al opgevolgd. Zo willen we ziekenhuizen helpen de druk te verlichten en er mee voor zorgen dat hun dagdagelijkse werking niet in het gedrang komt. 

Begin 2021 besloot het RIZIV om een pilootstudie op te zetten om telemonitoring in België voor COVID-19-patiënten en andere toepassingen verder te onderzoeken. CovidCare@Home neemt samen met een groot consortium van zorginstellingen actief deel aan deze studie.

Is uw zorginstelling ook geïnteresseerd om CovidCare@Home aan te bieden? Neem dan zeker contact op! 

De snellere rotatie van patiënten zorgt er voor dat de standaardzorg van het ziekenhuis minder snel in het gedrang komt.

Voor de ziekenhuizen

We spreken vandaag niet voor niets over de ‘helden van de zorg’. Het zorgpersoneel is tot het uiterste moeten gaan om de stroom aan patiënten op te vangen en veel ziekenhuizen hebben in ‘no time’ hun werking compleet moeten aanpassen tijdens de piek van de eerste Corona golf. We zijn trots dat we in de tweede golf ons steentje hebben kunnen bijdragen en zetten onze inspanningen verder om de druk op de zorginstellingen onder control te houden. Met de telemonitoring van patiënten die aan de beterhand zijn, komen er vlugger bedden vrij voor patiënten die er erger aan toe zijn. Die snellere rotatie van patiënten zorgt er ook voor dat de standaardzorg van het ziekenhuis minder snel in het gedrang komt. Dit betekent ook weer een minder zware belasting van het zorgpersoneel én een verzekering van een continu goeie patiëntzorg. 

Met CovidCare@Home kan het zorgpersoneel op een betrouwbare manier hun patiënten verder opvolgen via een dashboard met de actuele status en de evoluties van de patiënt. De gegevens van de patiënten worden ook opgenomen in hun elektronisch dossier, wat de administratie helpt verminderen. 

Getuigenis

“Patiënten geven herhaaldelijk aan tijdens de telefoongesprekken dat ze het zo fijn vinden om nauw opgevolgd te worden terwijl ze toch thuis kunnen herstellen. Als ze wat ongerust zijn dan wordt dit gevoel onmiddellijk weggeveegd door de telefonische contacten met ons of met de artsen. Ze erkennen achteraf dat er een groot gevoel van veiligheid is.” 

Sonja en Edith – verpleegkundigen ZOL 

Bron foto: De Standaard

Voor de huisartsen

CovidCare@Home streeft ernaar om huisartsen een centrale rol te laten spelen in de monitoring van hun patiënten. Wanneer covid-patiënten na hun ziekenhuisopname weer thuis zijn, kan de huisarts via CovidCare@Home de vitale parameters raadplegen en deze al dan niet gebruiken bij een consultatie of om eventuele vragen te beantwoorden. Ook een thuisverpleegkundige kan ingeschakeld worden om de patiënt verder bij te staan. Dankzij de nauwe samenwerking tussen ziekenhuis en de eerstelijnszorg verzekert CovidCare@Home zo een optimale en breed gedragen monitoring op afstand.

Gebruiksvriendelijk en laagdrempelig, ook voor patiënten die wat minder vertrouwd zijn met computers

Voor de patiënt 

CovidCare@Home biedt de patiënt een combinatie van comfort en gemoedsrust – het comfort om verder te kunnen herstellen in de vertrouwde thuisomgeving en de gemoedsrust dat er ondertussen wel een betrouwbare opvolging gebeurt door medische professionals. 

De CovidCare@Home-oplossing is erg gebruiksvriendelijk en laagdrempelig, ook voor de patiënten die wat minder vertrouwd zijn met computers. 

Spaces

getuigenis

Het gevoel dat er toch een medisch team over je waakt 

“Toen ze mij het voorstelden, wist ik eerst niet goed wat ik moest denken. Ik ben niet zo vertrouwd met computers, maar het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Elke dag noteerde ik mijn waarden en die speelde ik door aan het ziekenhuis. Je bent wel thuis, maar je hebt toch het gevoel dat er toch een medisch team over je waakt.” 

Roger Manteleers (72), Maasmechelen 

Bron foto: De Standaard

Het Consortium

CovidCare@Home wordt mogelijk gemaakt door een consortium van innovatieve bedrijven: Byteflies, Henkel, Quad Industries, Nitto Denko Corporation, Melexis, Televic en Z-Plus

Alle partijen geloven heel erg in deze samenwerking waar technologie en gezondheid op elkaar worden afgestemd. Samen dragen ze bij aan de gezondheidszorg van morgen, waarbij het zorgpersoneel meer ontlast wordt en de patiënt centraal geplaatst wordt. Dit gebeurt door digitalisering en door slimme systemen die alles-in-één oplossingen bieden, zodat ze snel en makkelijk geïmplementeerd kunnen worden.

Een gerenommeerde adviesraad

Het consortium van partners wordt begeleid bij alle belangrijke beslissingen door deze adviesraad van specialisten in relevante disciplines.

Prof. Marc Van Ranst

Inge Vervotte

Prof. Wim Robberecht

Francoise Chombar

Lieven Danneels

Met de steun van

contact

Borsbeekseburg 22, 6th floor – B-2600 Antwerpen
M + 32 32 94 74 99 – hello@covidcareathome.com

follow us

© 2020 CovidCare@Home. All Rights Reserved