Eerste Covid Patiënten opgevolgd met CovidCare@Home!

Jan Yperman Ziekenhuis

In het Jan Yperman ziekenhuis te Ieper werden de eerste gediagnosticeerde Covid patiënten naar huis gestuurd met een CovidCare@Home box. Patiënten kunnen zo thuis herstellen van Covid-19 en tegelijk opgevolgd worden door het ziekenhuis. Pneumologe Ann-Catherine Soenen en studiecoördinator Marijke Ghekiere zijn zo de eersten in Vlaanderen die Covid patiënten vanop afstand opvolgen met de CovidCare@Home box.

Eerste patiënten stellen het goed

Het Jan Yperman ziekenhuis is één van de eerste 10 ziekenhuizen dat deelneemt aan CovidCare@Home. De patiënten die thuis opgevolgd worden, sturen 3 keer per dag hun temperatuur, zuurstofsaturatie, hartslag en ademhalingsfrequentie door via een speciaal ontwikkelde applicatie. In het ziekenhuis kunnen de gegevens van de patiënten geraadpleegd worden via het CovidCare@Home Dashboard. “Het dashboard waarmee patiënten opgevolgd kunnen worden zorgt voor een vlotte follow-up”, laat Marijke Ghekiere, Studieverpleegkundige in het Yperman Ziekenhuis, weten. De eerste patiënten zijn gedurende een week opgevolgd door het klinisch personeel van Yperman. Omdat de vitale parameters van de patiënten gunstig evolueerden, moesten de patiënten niet terug opgenomen worden in het ziekenhuis. 

Tweede golf

Nu de Corona cijfers volop stijgen in België, lijkt thuismonitoring een deel van de oplossing om de 2de golf aan te pakken. Het Jan Yperman ziekenhuis zal alvast de thuis opvolging blijven gebruiken. De stijgende cijfers zorgen ervoor dat de capaciteit van het ziekenhuis in gedrang kan komen. “We hebben alvast meer CovidCare@Home dozen aangevraagd om meer patiënten thuis op te volgen”, aldus Marijke Ghekiere. 


Meer informatie over CovidCare@home? 

Bezoek de website https://www.covidcareathome.com of stel uw vraag via hello@covidcareathome.com !

Geef een reactie